Risto 040-6203922

risto@fiksuranta.fi

Fiksuranta

HIEKKARANTOJEN PUHDISTUS

 

Laajensimme toimintaamme kesällä 2024 hankkimalla ajettavan Nemo track hiekkarantojen pudistuskoneen. Koneella pystymme poistamaan hiekan seasta sinne kuulumattomat asiat kuten esimerkiksi tupakantumpit, pullonkorkit, jäätelötikut, lasinsirut, isommat kivet ja eläinten jätökset. Hiekka saadaan seulottua jopa 10 cm syvyyteen asti ja käytössämme on 3 erikokoista seulaverkkoa. Kompaktin kokonsa ja ketteryyden ansiosta voimme puhdistaa myös pienempiä hiekka-alueita, sekä erilaisia pelikenttiä ja leikkialueita. 

 

Puhdistuksen jälkeen hiekkaranta tai alue ei vain näytä kauniilta vaan on myös turvallisempi sen käyttäjille. 

 

Ota yhteyttä.

 

 

Ajantasaiset kuvat videot ja toimintamme löydät nopeiten instagram ja facebook sivuiltamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAISLANLEIKKUU

 

Leikkaamme kaislikot, ruovikot sekä muut vesikasvit ja keräämme ne vedestä rannalle. 

 

Käytössämme on Truxor ympäristökone, joka on suunniteltu erityisesti tähän tarkoitukseen. Koneella voidaan leikata ja kerätä kasvillisuutta paikoista joihin muilla koneilla ei pääse. Pystymme leikkaamaan kasvillisuuden maalta, sekä vedenpinnan alta n.1,3m syvyyteen asti.

 

 

Niiton tarkoituksena on poistaa kasvillisuus kokonaan tai vähentää sen määrää, sekä parantaa alueen veden laatua ja virkistysmahdollisuuksia. 

Ruoko/kaisla on nopeakasvuinen ja ongelmallinen kasvi.

Se valtaa nopeasti lähivesistöt ja rannat, jolloin virkistystoiminta kuten uiminen, kalastaminen sekä liikkuminen vesistössä hankaloituu.

Myös veden virtaukset jäävät haitallisen pieneksi liiallisen kasvillisuuden myötä, joka taas edesauttaa kasvillisuuden rehevöitymistä sekä mahdollisesti heikentää veden laatua.

 

Niittäminen on paras ratkaisu kasvillisuuden poistoon ja vähentämiseen paikoilta, jossa se on muodostunut ongelmaksi.

Niitto tulisi tehdä ensimmäisenä vuotena jopa kaksi kertaa ja sama alue tulisi hoitaa kolmena peräkkäisenä vuotena, jotta kasvu rauhoittuu. Paras niittoajankohta on silloin kun kasvin ravinteet ovat varressa eli heinäkuun lähiseudussa.

Kesäkuussa niitto voi häiritä lintujen pesimää, mikä on niittoa tehdessä otettava huomioon.  

 

Liian tiheän kasvillisuuden poisto voi olla tärkeää myös lintujen ja kalojen elinolosuhteiden turvaamiseksi joillakin alueilla. 

Kasvimassa on aina kerättävä pois vedestä koska niistä vapautuu hajotessaan ravinteita, joka taas kiihdyttää kasvua sekä liettää rantaa. Myös kasvimassan seilaaminen vesistöissä aiheuttaa haitallista vaikutusta virkistyskäytössä sekä tulehduttaa naapuruston välejä.

Tilaaja huolehtii tarvittavista niittoon liittyvistä ilmoituksista sekä lupa-asioista ja valmistelee läjityspaikan kasvimassalle. Läjityspaikka on tärkeä olla tarpeeksi kaukana vesirajasta, jotteivat ravinteet tai leikattu kasvillisuus pääse takaisin vesistöön.  Tilaaja myös huolehtii kasvimassan poiskuljetuksen, jos tämä on tarpeellista. 

 

Koneella saadaan leikattua ja kerättyä suurin osa kasvillisuudesta, mutta on tärkeää ottaa huomioon, että rannalle saattaa jäädä pieniä määriä massaa, joka täytyy poistaa vedestä manuaalisesti. Tämä tapahtuu asiakkaan toimesta, ellei toisin sovita.

Leikkaukseen ja keräyksen nopeuteen sekä tuloksen laatuun vaikuttavia asioita on useita.  Tässä muutama esimerkki: rannan monimuotoisuus ja pinta-ala, veden syvyys, tuulen suunta, kivet, kasvillisuuden määrä ja laji sekä läjityspaikan sijainti. 


Olet oikeutettu kotitalousvähennykseen, mikäli vapaa-ajan asunnon rannan huoltotyöt tehdään piha-alueella. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löytyy verohallinnon sivuilta. 

 

 

 

Toimimme koko Suomen alueella.  Ota yhteyttä.

 

 

MYÖS RAHOITUKSELLA!